Yhdistyksemme

Osaston päätoimipaikka on Meri-Lapin alueella, mutta jäsenistöä on ympäri Lapin lääniä. Yleiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa, syys- ja kevätkokous. Johtokunnan kokoukset ovat kerran kuukaudessa. Osasto järjestää jäsenistölle tapahtumia. Osastossa toimii myös jaostoja mm. nuoriso-ja vapaa-ajan jaosto.

Osasto kuuluu myös SAK Meri-Lapin paikallisjärjestöön.